ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 
ตราสัญลักษณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
 
ความหมาย
     “คบเพลิง”       หมายถึง สัญลักษณ์แห่งแสงสว่างในอดีตจะใช้คบเพลิงในการส่องสว่าง
     “ดวงอาทิตย์”   มีรัศมีกระจายไป 10 แฉก เปรียบเสมือนการกระจายความเจริญไปทั่วถึงในทุกพื้นที่  
     “คบเพลิงและดวงอาทิตย์”  หมายถึง สัญลักษณ์ที่ให้แสงสว่างซึ่งเป็นจุดหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน ที่จะพัฒนาและกระจายความเจริญไปทั่งทุกพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
สกลนคร
hotmail
สถ.จ.สกลนคร
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
สตง.
ศาลปกครอง
กรมอาเซียน
กรมพัฒนาชุมชน
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงาน กพ.
สนง.ประกันสังคม
สลากกินแบ่ง
ททท
สสส
กกต.
OTOP
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
13ฟอนต์แห่งชาติ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คมชัดลึก
ดูทีวีออนไลน์